Tihti öeldakse, et üks rahulolematu klient räägib oma kogemusest kümnele teisele kliendile. Tõsi, mõnikord on see number suurem, mõnikord jälle väiksem kui kümme, kuid see ütlus vastab enamasti tõele.

Kuula, õpi ja tegutse

Klientidelt saadav tagasiside aitab jõuda kliendile lähemale: kontaktipõhise tagasiside kogumisega võib aimu saada, mida kliendid tegelikult tajuvad ning kogevad, mis on neile oluline ja mis mitte nii oluline. Ühes kuulamisega on samavõrd oluline juba projekti alguses leppida ettevõttesiseselt kokku, kuidas saadavat infot analüüsitakse ja üldisatakse kui ka panna paika reeglid, millistel juhtudel vajadusel kiiresti reageerida ning kelle vastututusalas on seda teha.

‘Hinda mu teenindust’ ehk kontaktipõhise tagasiside kogumise erinevus ning ühtlasi üks suuremaid eeliseid tavapärase kliendi rahulolu-uuringu kõrval on see, et tagasiside antakse hiljuti aset leidnud teeninduskontakti põhjal, mistõttu saadud tagasiside on sisult värske ning kindlasti objektiivsem võrrelduna juhtudega, kus klienti kutsutakse vastama rahulolu-uuringu küsimustikule, ent antud kliendi kokkupuuted vastava ettevõttega on viimase aasta jooksul olnud põgusad või puuduvad sootuks.

Enne projektiga alustamist aitame Teil välja selgitada, mida Te peaksite oma klientidelt küsima, milliseid kanaleid selleks kasutama (link Teie kodulehel; personaliseeritud e-kiri pärast külastust, telefoniintervjuu või interaktiivne meediakanal teeninduspaigas kohapeal) ning milline on tagasiside kogumise sagedus. Kõik andmed koondatakse Dive online-süsteemi, kus neid on mugav analüüsida. Lisaks on võimalik süsteem tehniliselt seadistada nii, et märguanded halbadest – või  vastupidi – suurepärastest kogemustest jõuavad pdf failina otse Teie postkasti.