Aitame ja toetame sind

Teeninduskvaliteedi tervikliku juhtimisprotsessi viimane etapp on omandatud teadmiste tõhus juurutamine ettevõtte struktuuri. Siinkohal abistame oma kliente nii valmislahendusi pakkudes kui ka nõustades, kui nad loovad ise lahendusi, mida arendavad nende töötajad.

Kommunikatsioonisüsteem

Kommunikatsioon on klinditeeninduse juhtimises otsustavaks teguriks. Klienditeenindus on protsess, kus infovoog on võtmetähtsusega, kuna ainult teenindustöötajad saavad anda tagasisidet, mis võimaldaks teha õigeid arengut ja parandusmeetmeid puudutavaid otsuseid.

Võime oma klientidele luua sidusa/ladusa/toimiva klienditeeninduse teemalise kommunikatsioonisüsteemi. See baseerub infovool, mis puudutab testkülastusuuringu tulemusi. Kuna seda korraldades võtab iga isik uuringuprotsessist osa, siis kliendi poolel peaks olema täpselt määratletud ligipääsetava teabe ulatus, nimekiri vastutustest ja selge süsteem nende soorituse jälgimiseks. Kasutades kohandatud rakendust Dive OnLine’is loome süsteeme, mis lihtsustavad testkülastuste projektidega seotud ülesandeid, teevad ettevõttesisese infovoo stabiilseks ja varustavad iga töötaja teabega, mida ta vajab efektiivseks töötamiseks.

Klienditeeninduse standardite rakendamine

Klienditeeninduse standardid on müügikohtades igapäevase töö aluseks. Seepärast on ülimalt tähtis, et neid rakendatakse töötajate poolt heakskiidetud viisil. See protsess võib alata standardite loomise järgus või hiljem – on olemas vastavaid õpetamismeetodeid, mis aitavad töötajatel uue tööviisiga harjuda. Hästi korraldatud kinnistamisprotsess paneb töötajad nägema, kuidas uued standardid nende igapäevast tööd lihtsustavad. Meie spetsialistid võivad teie firmas seda protsessi korraldada või anda nõu, kuidas saaksite seda ise teha.

Motivatsiooniprogrammid töötajatele

Ükski juhtiva personali pingutus ei mõjuta olulisel määral teeninduskvaliteedi paranemist, kui töötajad ei ole töötamiseks õigesti motiveeritud. Klienditeenindus on eelkõige suhtlusprotsess, mille käigus edastavad töötajad klientidele oma suhtumist ettevõttesse, kus nad töötavad. Seepärast on väga tähtis, et nad tunneksid end oma töökohas hästi. Töötajate rahulolu vähendab kindlasti ka personali rotation voolavuse probleemi.Dive Eesti aitab luua programme, mis võimaldavad töötajaid tõhusalt motiveerida ja neid ettevõttega siduda.

Motivatsiooniprogrammid
Motivatsiooniprogrammide loomine on keerukas ülesanne, kuid ka väga tähtis ettevõtte edukaks toimimiseks. Aitame oma klientidel seda ülesannet teostada nii oma teadmistega, mis selliste programmide koostamiseks vajalikud on, kui ka infrastruktuuriga, mis aitab kaasa süsteemi tõhusale funktsioneerimisele.
Motivatsiooniprogrammid võib ühendada müügitulemuste, testostude tulemuste ja paljude teiste indeksidega/näitajatega, mis puudutavad antud ettevõtte spetsiifikat – me anname sulle nõu, kuidas selliseid programme koostada nii, et need väärtustaks töötajate tõelist pingutust ja paneks neid tundma, et nende hindamine on aus.

Sertifitseerimisprogrammid
Hea ja suhteliselt odav meetod töötajate motiveerimiseks on anda nende saavutuste tunnustamise märgiks sertifikaate. Soovitame teile heameelega, milliseid saavutusi peaks sertifikaatidega tunnustama, samuti anname nõu, kuidas neid koostada ja üle/kätte anda.

Ergutusmängud
Pakume spetsiaalseid mänge, mis julgustavad töötajaid oma ülesandeid paremini sooritama ja tugevdavad meeskonnatunnet. Basic mäng on niinimetatud shopping audit – testostjate külastused on seotud töötajale väikese kingituse andmisega, kui ta vastab teatud nõuetele. tuginedes sellistele mängudele saame koostada veel laiemaid programme, näiteks jagades töötajad kahte meeskonda ja organiseerides laiendatud võistluse müügikohtade vahel.
Selliste mängude mängimine soodustab klienditeeninduse erinevate osade kvaliteedi paranemist; see oled sina, kes otsustab, millistele kriteeriumitele peavad töötajad vastama, et tunnustatud saada. Meie konsultandid tutvustavad teile hea meelega selliste mängude organiseerimise detaile.