Dive Online Login

Miks on vaja väga head online-süsteemi?

Testostude ning ka muude uuringute ning projektide mugavaks ja edukaks läbiviimiseks vajame me kui teenusepakkuja rohkete võimalustega online-lahendust. Seda süsteemi kasutame me nii õige profiiliga testostjate leidmiseks, juhendamiseks ja nende töö korraldamiseks, kontaktipõhise tagasiside kogumiseks Teie kliendilt ning lisaks kogu kogutud ning töödeldud info Teieni edastamiseks. Teie kui lõppkasutaja vajate head süsteemi selleks, et tulemustele mugavalt ligi saada ning aegasäästvalt neid analüüsida.

Dive Group’il on Balti riikides ja Poolas ainuõigus töötada maailmas tuntud ja hinnatud mystery shopping- tarkvaraga Shopmetrics. Spetsiaalselt meie turu jaoks kohandatud ning lisaks inglise keelele kohalikesse keeltesse tõlgitud süsteem kannab nime Dive OnLine.

Tänu sellele multifunktsionaalsele platvormile:

 • On kogu projekti kulg igal ajahetkel jälgitav, seega Te saate võrgus näha ja kasutada nii jooksvaid kui varasemaid tulemusi.

 • Kõik andmed, mis testostuprojekti käigus kogutakse, valideeritakse ning on Teile operatiivselt kättesaadavad, kokkuleppel Teiega vajadusel juba paari päeva jooksul peale testkülastuse toimumist. Teatud spetsiifiliste projektide puhul (nt kontaktipõhine kliendi tagasiside kogumine) ilmuvad tulemused süsteemi vahetult pärast seda, kui klient on uuringuankeedi täitnud ja ära saatnud.

 • Kogu klienditeeninduse juhtimist ja parendamist puudutav protsess on integreeritud ühte süsteemi.

 • Uuringutulemustele ligipääsemiseks saate unikaalse kasutajanime ja parooli. Lähtuvalt ettevõtte vajadustest on võimalik luua piiramatul hulgal eri õigustega kasutajatunnuseid (nt ühe esinduse juhataja näeb vaid oma esinduse tulemusi, regioonijuht tema vastutusalas olevate kõikide esinduste tulemusi ning peakontor saab ligi kogu andmestikule).

 • Teie andmed on kaitstud – kogu uuringutega kogutud andmestik on krüpteeritud ja arhiveeritud maailma eri paigus asuvatesse serveritesse.

Palun tutvuge soovi korral süsteemi tutvustava videoga.

Järgnevalt anname ülevaate tähtsamatest andmete analüüsi võimalustest:

 • Kiirülevaade ehk ‘Dashboard’

 • ‘GeoAnalysis’

 • Teeninduskvaliteedi raport

 • Tulemuste portaal

 • Testide vaade

 • Tulemuste tellimine

 • ‘Mobil Analytics’

Kiirülevaade

Kiirülevaade on ideaalne tööriist, mis annab mitme uuringu tulemusnäitaja põhjal kiire ja ülevaatliku visuaalse kokkuvõtte ehk „suure pildi“ ning lihtsalt tuvastada kõige kõrgemal ning nõrgemal tasemel olevad aspektid.

client dashboard

GeoAnalysis

GeoAnalysis portaal on meie platvormi ainulaadne lahendus, mis võimaldab andmete visualiseerimist geograafilisel alusel (regioonid, üksused, teeninduskohad) või mõne muu ettevõtte-spetsiifilise struktuuri põhjal. Dive Online pakub üle 10 erineva graafiku koostamise võimaluse koos filtreerimisvõimalustega (aeg/periood/voor); klient/projekt; teeninduskoht/maakond/regioon lõikes. Mitut sama tüüpi graafikut saab avada ühes ja samas raportis ning graafikuid saab liigutada või suurendada vastavalt vajadusele, et tulemus näeks välja võimalikult hea.

geo analysis

Teeninduskvaliteedi raport

aggregate service exellence report

Teeninduskvaliteedi ehk testostu raport on mõeldud kasutamiseks ettevõtte eri tasandite juhtidele – regiooni- ja piirkonnajuhtidele, teeninduskohtade juhatajatele. Selle peamiseks eesmärgiks on anda põhjalik ning kergesti jälgitav ja loetav tulemusnäitajate analüüs näidates saadud tulemusi ettevõtte enda poolt teeninduskvaliteedile seatud eesmärkide kontekstis; näitab võrdlust varasemaga ja ettevõtte ülejäänud üksustega. Teeninduskvaliteedi raport toob samuti välja kõige kriitilisemad aspektid ja näitab, kuivõrd tulemused võivad paraneda tervikuna, kui paranevad kõige nõrgemad aspektid.

Raportit on võimalik tööle seadistada automatiseeritud e-maili teenusena ehk tulemused saadetakse juhile või juhtidele e-mailile kohe, kui need avalikustatakse või tehakse seda mõnel konkreetsel määratud kuupäeval. Teeninduskvaliteedi raportit ja seal kajastatavaid andmeid on osaliselt võimalik kohandada nii sisult kui stiililt, et need vastaks konkreetselt Teie ettevõtte vajadustele.

report

report exampe

Tulemuste portaal

Kolme andmekuvakomponendi – tabelite, diagrammide ja värvikodeeringu – kombineerimisel ühes raportis võidate tulemustega tutvumisel ajas, kuna andmete tõhus visualiseerimine võimaldab hõlpsamalt raporteid lugeda ja neist aru saada.

Tulemuste portaalis on kättesaadavad enam kui 10 standardraportit, mida on võimalik osaliselt kohandada vastavalt oma soovidele – raportid võimaldavad fikseerida trende, edetabelit; saada tulemuste väljavõtteid aspektide ja ankeedikommentaaride lõikes – tulemuste portaalis on Teil võimalik saada ülevaade ettevõttes toimuvast igal soovitud ajahetkel. Iga raportit saab alla laadida .pdf, Exceli ja pildiformaadis.

Teil on soovi korral võimalik raportitest lihtsalt ja kiirelt kopeerida soovitud tabeleid ja graafikuid oma PowerPoint esitlusse. Nii väga hea kui nõrga tulemusega aspektid on raportites nende kiireks fikseerimiseks väga hästi visualiseeritud, näiteks on raportite ülesehitus lihtsa ja selge struktuuriga ning väga hea tulemusega aspektid on nõrgimatest aspektidest eristatud eraldi värvikoodidega.

reports portal

Testide vaade

Testide vaates on võimalik vaadata igat üksikut peale testostu või muu kanali kaudu sooritatud hindamist täidetud ankeeti eraldi ning näha ja lugeda nii antud hinnanguid kui ka kommentaare. Testid muutuvad antud vaates nähtavaks peale nende kontrolli ja avalikustamist meie töötajate poolt.

survey explorer

Tulemuste tellimine

Juhul, kui Teil on vaja andmeid välja võtta muul kujul kui seda võimaldavad Dive Online standardraportid, on võimalik kasutada „Tulemuste tellimise“ töövahendit. Kiire, 3-astmeline raporti genereerimise vahend on mugav viis soovitud raportite genereerimiseks minimaalse vaeva ja kiirusega. Lihtsalt filtreerige soovitud andmed, valige andmeobjektid ning nende järjekord ja genereerige raport. Pärast raporti genereerimist on võimalik see eksportida Excelisse või välja printida. Võimalik on valida erinevate vaadete ja tabelivormingute vahel ning selekteerida eri andmeobjekte soovitud järjekorras.

Filtreerimisühikud on näiteks:

◦          Aeg/periood

◦         Voor (laine)

◦         Klient/projekt

◦         Teeninduskoht/linn/maakond/regioon

custom rollups

custom rollups example

Mobil Analytics

Ükskõik kus, igal ajal, iga seadmega. Ärikliendid kasutavad järjest enam nutitelefone ning veedavad üha vähem aega arvutis. Mobil Analytics võimaldab kasutajatel pääseda andmetele ligi siis, kui neil on selleks vaba aega: reisides, vahetult enne koosoleku algust või hetkel kui värsked uuringutulemused avalikustatakse.

Mobile Analytics töötab „tee ise“ põhimõttel: märkige ära andmed, mis on Teile olulised ning sünkroniseerige need oma nutitelefoniga. Pärast seda, kui antud protsess on läbitud, võite andmetele ligi pääseda ka siis, kui Teil ei ole ligipääsu internetile – näiteks lennukis.