Uuring viiakse läbi kasutades testkülastuste ehk mystery shopping meetodit. Meie koolitatud testkülastajad vaatlevad organisatsiooni teeninduse aspekte objektiivselt ja sõltumatult, kasutades etteantud situatsiooni, mis on läbivalt identne kõigi hinnatavate ettevõtete puhul.

Kasutame eri ettevõtete hindamisel indentseid ankeete, kusjuures testklientide poolt antud hinnangud peavad olema objektiivsed ning põhinema faktidel. Ankeedis olevad kommentaarid ja (situatsiooni)kirjeldused peavad toetama antavaid hinnanguid.

Uuringusse kaasatakse keskmiselt 10 valdkonna peamist juhtivat ettevõtet iga riigi kohta ning igale ettevõttele sooritatakse 10 külastust sama perioodi jooksul.

Kõik tulemused kogutakse veebisüsteemi Dive OnLine, kuhu klient saab turvalise ligipääsu ning kust on võimalik näha:

– Teie ettevõtte üldtulemusi

– tulemusi iga külastuse ja aspekti kohta eraldi, mis sooritati Teie ettevõttele

– testostjate antud hinnanguid ja kommentaare iga külastuse kohta

Lisaks tulemuste ligipääsule analüüsib meie projektijuht kõiki kogutud tulemusi, sh ka konkurentide ning koostab Teile Powerpoint esitluse, kus lisaks Teie ettevõtte detailsetele tulemustele on toodud üldisem võrdlev ülevaade valdkonna klienditeeninduse tasemest kohalikul turul ning Baltimaades.

Oluline on märkida, et konkureerivad ettevõtted ei saa mitte mingil viisil ligi üksteise detailsetele tulemustele. Võrdlus põhineb eelkõige valdkonna keskmisel ning nimeliselt tuuakse esile vaid parima tulemusega ettevõtteid ja asjakohaseid näiteid heast teeninduspraktikast.

Kui oled osalemisest huvitatud, võta palun ühendust Dive Group’i müügi- ja turundusjuhi Kerli Soosaarega.