Klientide rahulolu uuring moodustab olulise osa testostudel põhinevas uuringus – see võimaldab saada klienditeenindusele (ja ka teistele ettevõtte tegevuse aspektidele) subjektiivseid hinnanguid. Tänu sellele uuringule tead, milliseid klienditeeninduse standardeid sinu töötajad järgivad ja mida sinu kunded klienditeeninduselt ootavad. Kahe uuringuvormi tulemuste kõrvutamine aitab sul teha klienditeeninduse juhtimisel õigeid otsuseid.

Klientide arvamuse analüüsimine on kasulik klienditeeninduse standardite loomisel ja kinnitamisel ning klientide lojaalsuse tugevdamist ja teisi küsimusi puudutavate otsuste langetamisel. Uuring võimaldab sul ka õppida tundma oma ettevõtte keskmise kliendi profiili, mis omakorda aitab erinevaid turundusvõtteid täpsemalt sihtida/eesmärgistada.

Klientide rahulolu uuringu läbiviimisel kasutame kvantitatiivseid (nii traditsioonilist näost-näkku kui ka internetipõhist küsitlust) ja kvalitatiivseid meetodeid. Nagu testostude puhulgi peaks uuringuprojekt olema ”  ” – nõustame sind lahkesi sulle kõige kasulikuma uuringuliigi valimisel.