Me monitoorime

Efektiivse juhtimisprotsessi esimene etapp on koguda andmeid, näiteks infot, mis võimaldaks kirjeldada ettevõtte hetkeolukorda ja jälgida arengusuundi ajas. Samuti aitab see planeerida teeninduse juhtimist ja arendamist. Koostame kõik uuringud nii, et saaksite just teie ettevõtte vaatenurgast olulist teavet arendustegevuste planeerimiseks.

Siin on meie peamised pakutavad hindamismeetodid:

Testkülastused ehk mystery shopping

Testkülastustel põhinev uuring on kõige elementaarsem, objektiivsem ja samas reeglina parim vahend teeninduskvaliteedi hindamiseks.

Loe Edasi

Klientide rahulolu-uuring

Klientide rahulolu-uuring võimaldab saada reaalsete ning potentsiaalsete klientide tagasisidet ettevõtte klienditeeninduse ning muude võtmeaspektide kohta.

Loe Edasi

Töötajate rahulolu-uuring

Kõikide juhtimisega seotud tegevuste jaoks on fundamentaalse tähtsusega ettevõttesisene kommunikatsioon mõlemal suunal.

Loe Edasi

‘Hinda mu teenindust’

Tihti öeldakse, et üks rahulolematu klient räägib oma kogemusest kümnele teisele kliendile.

Loe Edasi