DIVE Eesti on Balti regioonis esimene mystery shopping meetodile ehk testostudele spetsialiseerunud ettevõte. Meil on teeninduskvaliteedi arendamisel pikaaegsed kogemused. Oleme aidanud paljudel organisatsioonidel saavutada ja hoida paremat klienditeeninduse taset läbi teeninduse hindamise ja reaalsetelt klientidelt tagasiside kogumise, analüüsides saadud tulemusi ning luues koos klientidega tegevusplaane muutuste esilekutsumiseks (vaata, mida kliendid meist räägivad).

Meid iseloomustavad faktid ja huvitavad detailid:

 • Meil on üle 10 aasta jagu kogemusi, aja jooksul kujunenud välja selged väärtused ja põhimõtted

 • Dive tugevuseks on meeskonna sotsioloogiline taust ja kogemused teenindus- ja personaliuuringute läbiviimisel

 • Pakume erinevaid teenuseid teeninduskvaliteedi parendamiseks alates teenindusstandardite loomisest kuni teenindajate ja juhtide motivatsioonipakettide väljatöötamiseni

 • Teenuste kvaliteedi tagab hoolikalt valitud (4-astmeline valik) ja koolitatud testostjate ja intervjueerijate andmebaas (Baltikumis ja Poolas kokku ligikaudu 10 000) ning põhjalik kvaliteedikontrollisüsteem igale tagasisideankeedile

 • Tulemuste edastamisel ning analüüsil kasutame valdkonna parimat online platvormi DIVE OnLine, mis baseerub Shopmetrics süsteemil ning mille kasutamisel Dive Group omab Balti riikides ja Poolas ainuõigust

 • Kuulume tunnustatud erialaorganisatsioonide (MSPA Europe, Esomar) liikmeskonda ja juhindume nende kujundatud kvaliteedistandarditest ja suunistest.

 • Aitame tõsta teadlikkust teeninduskvaliteedi olulisusest:

  • oleme kohalike klienditeenindusalaste ühingute aktiivsed liikmed

  • harime turgu oma meediapartnerite kaudu (PL: Puls Biznesu, LT: Verslo Zinios, EE: Äripaev, LV: Dienas Bizness), tutvustades aeg-ajalt uusi uuringumeetodeid ning uuringutega kogutud ja avalikkusele huvi pakkuvaid andmeid

 • Oleme ainsa mystery shopping’ule spetsialiseerunud ettevõttena esindatud kõigis Balti riikides ja Poolas ning koostööpartnerite abiga viime läbi projekte üle kogu Euroopa

Me soovime olla Teie usaldusväärne partner ning aidata kaasa Teie ettevõtte teeninduskvaliteedi parandamisele ja kliendirahulolu tõstmisele!