Oma igapäevatöös järgime alati kohalike riikide seadusi ning katusorganisatsioonide poolt heaks kiidetud äri- ja eetikastandardeid.

Selle kinnituseks on ka meie liikmelisus järgmistes tunnustatud rahvusvahelistes erialaorganisatsioonides:

MSPA – Mystery Shopping Providers Association

MSPA on assotsiatsoon, mis on pühendunud teeninduse parendamisele ja testostude valdkonna edendamisele. Assotsiatsiooni põhieesmärgiks on tagada teenust pakkuvate ettevõtete lõikes ühtsete standardite loomine ja järgimine. MSPA ühendab ca 225 organisatsiooni üle maailma.

Dive Group on MSPA tegevliige alates aastast 2003, olles vanim liige Balti regioonis teenust pakkuvate ettevõtete seas. Lisaks liikmelisusele oleme osalenud igal MSPA Euroopa konverentsil ning olnud kaastegev antud assotsiatsiooni juhtimises.

Rohkem infot: www.mspa-eu.org

Lisainformatsiooni saamiseks võite pöörduda MSPA Europe esindaja Nikky Alkemade poole: europe@mysteryshop.org

IMSA – International Mystery Shopping Alliance

International Mystery Shopping Alliance
IMSA on loodud eesmärgiga ühendada kvaliteetset testostu ehk msytery shopping’u teenust pakkuvaid kogemustega ja pädevaid kohalikke agentuure üle maailma, et viia läbi partnerluse abil suuremahulisi ühisprojekte eri riikides. Dive Group esindab Poolat ja Balti riike alates IMSA asutamisest aastal 2003.
www.theimsa.com

 

ESOMAR – Market and Opinion Research Association

Esomar World Research

ESOMAR on assotsiatsioon, kuhu kuulub üle 4800 uuringute valdkonnas tegutsevat töötajat rohkem kui 120-st eri riigist ning mille eesmärgiks on edendada turu- ja arvamusuuringuid. Antud organisatsioon määrab ka rahvusvahelised turu-uuringute standardid.

www.esomar.org

Partnerlus

Partnerlussuhted loovad vajaliku sünergia, võimaldades meil pakkuda vajadusel spetsiifilisemaid tervikslahendusi. Meie partnerid erinevateks eesmärkideks ja tegevusteks on järgnevad:

  • Koolitusfirmad – meie uuringud annavad sisendi ja suuna koolitus- ning arendustegevusteks. Meie hea partner, kellega meid seovad mitmed kliendid ning meeldiv koostöö, on Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid, kelle alati säravad koolitajad ka kõige väsinuma teenindaja ning vähemotiveeritud juhi üles äratavad.

  • Konverentside korraldajad – annavad meile võimaluse teadvustada laiemat avalikkust klienditeeninduse üldisest tasemest ja selle arendamise võimalustest; millised perspektiivid avanevad klienditeeninduse parandamiseks kasutades erinevaid ning uudseid uuringulahendusi. Oleme viinud läbi mitmeid õnnestunud projekte Äripäeva seminari ja konverentside korraldusmeeskonnaga.

  • Katusorganisatsioonid – koostöös nendega edendame teeninduskvaliteedi mõõtmise valdkonda ning viime läbi rahvusvahelisi projekte (vaata ülevalt)

  • Uuringufirmad – testostude ning brändi, kliendirahulolu ning muude uuringute tulemuste kõrvutamine annab ettevõtte juhtidele laiema pildi ning usaldusväärsema aluse otsuste tegemiseks. Oleme leidnud sünergia Faktum & Ariko pühendunud uuringumeeskonnaga.
  • Meediapartnerid – huvitavate uuringutulemuste või uuenduslike hindamismeetodite esitlemisel teeme koostööd ärivaldkonna päevalehtedega