Mille nimel me tegutseme?

Lühidalt öeldes, me aitame Teid…

juhtimisel:

 • muudame ettevõtte klienditeeninduse selgeks protsessiks, mida saab mõõta kasutades erinevaid ja üksteist täiendavaid hindamisparameetreid
 • näitame erinevusi seatud eesmärkide ja tegelikkuse vahel
 • teeme kindlaks teeninduskvaliteedi arengusuunad ja trendid
 • selgitame välja, kas seatud standardid toimivad või vajavad muutmist ja täiustamist lähtuvalt mystery shopping’u ning reaalse kliendi tagasisidest
 • tuvastame väikesed probleemid enne, kui need suurteks arenevad
 • aitame hinnata ettevõtte olukorda konkureerivas keskkonnas (valdkonnapõhised teeninduskvaliteedi võrdlusuuringud)

Our Services Overview

teeninduskvaliteedi tõstmisel:

 • võimaldame oma teenuste kaudu täiustada motivatsiooniprogramme

 • abistame koolitusvajaduse väljaselgitamisel

 • anname nõu vajaliku koolituse valimisel (vastavalt uuringujärgsele personali teadmiste kaardistamisele)

 • aitame koolituse või teiste parendamisvõtete tõhusust hinnata

 • mõõdame rakendatud muudatusviisidega kaasnevat tulemuslikkust

 • varustame regulaarseid ettevõttesiseseid personalikoosolekuid vajaliku teabega (igapäevaselt, -nädalaselt jne)

et rohkem teenida:

 • suurenenud sissetulek – hea teeninduse ning professionaalsete teenindajatega ettevõtte suust-suhu reklaam toob kaasa rohkem kliente, rohkem ostuni jõudvaid kliente, lojaalsete klientide arvulise kasvu jne

 • pikemas perspektiivis kokkuvõttes madalamad kulud ettevõttesiseste eksimuste kiire avastamise võimaluse ning vigade parandamise kaudu