Pētījumi vienmēr tiek veikti, izmantojot slepenās vērtēšanas metodi. Mūsu iepriekš sagatavotie slepenie vērtētāji novēro orgnaizācijas klientu apkalpošanas kvalitāti objektīvi, neakarīgi un atbilstoši norādījumiem.

Mēs izmantojam standartizētu anketu, kurā bez atbildes vērtējuma tiek iesniegti arī paplašināti komentāri, kas pamato pašu atbildi. 

Katram pētījumam mēs izvēlamies aptuveni 10 vadošos uzņēmumus nozarē un katru pārbaudām 10 reizes.

Visi rezultāti tiek apkopoti Dive Online sistēmā ar drošu piekļuvi. 

Rezultāti tiek apkopoti Dive Online sistēmā un ar drošu piekļuvi, kurā jūs varat redzēt:

  • Kopējos rezultātus
  • Katra vērtējuma rezultātu
  • Visus vērtētāju komentārus

Papildus tam mūsu projektu vadītājs veiks analīzi un izveidos PowerPoint prezentāciju, kura jums sniegs īsu un skaidru pārskatu par klientu apkalpošanas līmeni nozarē, salīdzinājumu ar citām Baltijas valstīm un jūsu uzņēmumu salīdzinājumu ar kopējiem rezultātiem.