Mēs palīdzam jums un atbalstām jūs

Klientu servisa vadības kompleksā procesa pēdējais posms ir iegūto zināšanu efektīva ieviešana uzņēmuma struktūrā. Šajā posmā mēs palīdzam mūsu klientiem gan piedāvājot gatavus risinājumus, gan konsultējot procesā, kurā tie veido savu darbinieku izstrādātos risinājumus.

Komunikācijas sistēma

Komunikācija ir izšķirošs faktors kientu servisa vadībā. Klientu serviss ir process, kurā informācijas plūsmai ir liela nozīme, jo tikai klientu servisa darbinieki spēj nodot atgriezenisko saiti, kas ļauj nodrošināt pareizu lēmumu pieņemšanu saistībā ar attīstības un uzlabojumu procesiem.

Mēs piedāvājam mūsu klientiem izveidot vienotu komunikācijas sistēmu attiecībā uz klientu servisu. Tā ir balstīta uz informācijas plūsmu par slepenās vērtēšanas pētījuma rezultātiem. Veicot šo pētījumu, katrai iesaistītajai personai no klienta puses ir jābūt skaidri definētai pieejamajai informācijai un atbildību sarakstam, kā arī ērtai sistēmai, kurā pārraudzīt augšminētā izpildi. Izmantojot specializētu platformu Dive OnLine sistēmā, mēs veidojam sistēmas, kas veicina uzdevumus saistībā ar slepenās vērtēšanas projektiem, rada stabilu informācijas plūsmu uzņēmumā un nodrošina katru darbinieku ar informāciju, kas tam nepieciešama efektīvam darbam.

Klientu servisa standartu ieviešana

Klientu servisa standarti veido pamatu ikdienas darbam mazumtirdzniecības vietās. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski tos īstenot darbiniekiem pieņemamā veidā. Šis process var sākties standartu izveides posmā vai vēlāk – ir piemērotas apmācību metodes, kas palīdzēs pieradināt darbiniekus pie jaunā darba režīma. Pareizs ieviešanas process ļauj darbiniekiem redzēt, kā jaunie standarti atvieglo ikdienas darbu.
Mūsu speciālisti var veikt šo procesu jūsu uzņēmumā vai ieteikt, kā to vislabāk izdarīt pašiem.

Veicināšanas programmas darbiniekiem

Ja darbiniekiem nav pareizās darba motivācijas, nekādi vadības centieni nesniegs ievērojamu ietekmi uz klientu servisa kvalitātes uzlabošanu. Klientu serviss galvenokārt ir komunikācijas process – caur šo komunikāciju darbinieki nodod klientiem savu attieksmi pret uzņēmumu, kurā tie strādā. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi tas, ka darbinieki jūtas labi savā darba vietā. Tāpat darbinieku apmierinātība butiski samazina darbinieku rotācijas problēmu.
Dive Polska palīdz izstrādāt programmas, kas ļauj efektīvi motivēt darbiniekus un piesaistīt tos uzņēmumam.

Motivācijas programmas
Radīt motivācijas programmas ir grūts uzdevums, taču tas ir nozīmīgs uzņēmuma pareizai darbībai. Mēs palīdzam saviem klientiem šī uzdevuma veikšanā gan ar nepieciešamajām zināšanām šādu programmu izveidei, gan ar infrastruktūru, kas veicina efektīvu sistēmas darbību. 
Motivācijas programmas var būt saistītas ar pārdošanas rezultātiem, slepenās vērtēšanas pētījumu rezultātiem un daudziem citiem konkrētā uzņēmuma darbības indeksiem – mēs sneidzam ieteikumus par to, kā šādas programmas veidot tā, lai tās atlīdzina darbinieku reālos ieguldījumus un liek tiem sajust, ka tie saņem pienācīgu novērtējumu.

Sertifikācijas programmas
Laba un salīdzinoši lēta darbinieku motivēšanas metode ir piešķirt sertifikātus, kā atzinību par sasniegumiem. Pie mums jūs varat saņemt informāciju par to, kādi sasniegumi būtu jāapbalvo, kā arī esam gatavi to veikt jūsu uzņēmumā. 

Motivācijas spēles
Mēs piedāvājam īpašas motivācijas spēles, kas veicina darbiniekus labāk pildīt pienākumus un stiprina komandas integrāciju. Pamata motivācijas spēles ir tā sauktais Motivācijas vērtēšana audits.Tiek veiktas  Slepenās vērtēšanas vizītes, kuru laikā vērtētājs apbalvo darbinieku, ja tiek izpildītas atbilstošās prasības. Izmantojot par pamatu šo ideju, iespējams izveidot paplašinātā programmas, piemēram, sadalot darbinikus divās grupās un organizējot plašāku sacensību starp mazumtirdzniecības vietām.  
Spēlējot šādas spēles, tiek pilnveidoti klientu apkalpošanas svarīgākie elementi. Uzņēmuma vadība ir tā, kas izvēlas galvenos kritērijus, kas ir jāsasniedz, lai saņemtu balvu. Mūsu konsultanti būs atvērti jums prezentēt vairāk informācijas par šādu spēļu organizēšanu.