Badania są zawsze prowadzone przy użyciu metody „tajemniczy klient”. Nasi wstępnie wyszkoleni „tajemniczy klienci” monitorują aspekty usług organizacji używając określonej sytuacji obiektywnie i niezależnie.

Używamy uniwersalnego standardowego kwestionariusza, w którym pytania oprócz ocen posiadają również rozszerzone części opisowe, dzięki czemu można zobaczyć nie tylko oceny, ale również stojące za nimi fakty.

W przypadku każdej ankiety bierze się około 10 głównych firm z danego sektora z danego kraju i każde przedsiębiorstwo ocenia się 10 razy.

Wszystkie wyniki gromadzone są w systemie internetowym Dive Online, do którego klient uzyskuje bezpieczny dostęp.

Wyniki zbierane są w Dive Online i za pomocą bezpiecznego dostępu można zobaczyć:

  • wyniki ogólne
  • wyniki z każdej wizyty i aspektu
  • wszystkie komentarze kupujących

Oprócz uzyskania dostępu, nasz kierownik projektu przeanalizuje wszystkie wyniki i przygotuje dla ciebie prezentację w PowerPoint. Prezentacja da ci krótki i jasny przegląd poziomu obsługi klienta na rynku, porównanie z innymi krajami bałtyckimi oraz twój punkt odniesienia (benchmark) organizacji z ogólnymi średnimi wynikami dla sektora.