Konsultējot vai radot un veicot projektu, mēs ievērojam šādas vadlīnijas:

  • Personība– mūsu mērījumu vai uzlabojumu projektam ir jābūt atbilstošam jūsu uzņēmumam – rezultātiem ir jābūt maksimāli izdevīgiem jums

  • objektivitāte – gluži kā žurnālisti, mēs skaidri nodalām reģistrētus faktus no to interpretācijas

  • uzticamība un augsta kvalitāte– visu projektu pamatā ir augsta ētika, godīgums un punktualitāte

  • mūsu prioritāte ir pielāgot visus mūsu pakalpojumus klientu vajadzībām (piemēram, visas atskaites tiek pielāgotas jūsu vajadzībām)

  • inovācija – mēs domājam jaunos virzienos un mūsu sistēmas administratori vienmēr ir soli priekšā jūsu vajadzībām

  • mūsu mērķis ir veidot ilgtermiņa attiecības ar mūsu klientiem, nepārtraukti strādājot pie klientu servisa uzlabošanas procesu attīstības

  • Sadarbība – tā palīdz mums nodrošināt pilnīgu jūsu klientu servisa uzlabošanas sistēmas pakalpojumu

  • jūsu biznesa veiksme ir mūsu augstākais mērķis! – mūsu darbības ir pakārtotas jūsu uzņēmējdarbības kvalitātes uzlabošanas mērķim: t.i. palielināt jūsu finanšu, kā arī nefinanšu rādītājus