Komunikācijai uzņēmumā ir izšķiroša nozīme visām darbībām, kas saistītas ar vadību. Šis noteikums ir īpaši nozīmīgs klientu servisa vadībā – procesā, kurš ir plūstošs un grūti izmērāms.

Klientu servisa attīstibā ļoti būtiska nozīme ir klientu servisa darbinieku iespējai komunicēt par savām problēmām un vajadzībām – šeit, vairāk nekā jebkur citur, darbinieku motivācija tiek pārvērsta darba kvalitātē. Darbinieku apmierinātības pētījums palīdz noteikt faktorus, kas samazina motivāciju strādāt ar visaugstāko atdevi.

Pārsvarā uzņēmumos informācijas plūsma sākas no hierarhijas aušas un beidzas apakšā – pie klientu servisa personāla. Darbinieku apmierinātības pētījums ļauj mainīt tipisko informācijas plūsmas virzienu un dziļāk apskatīt jau zināmus faktus no jauna redzespunkta. Pētījums parāda arī “komunikācijas ķēdes” vājos punktus.

Šie pētījumi tiek veikti, izmantojot īpašu pieteikumu Dive OnLine sistēmā. Tāpēc tas ir salīdzinoši lēts un ātrs veids, kā iegūt nozīmīgu informāciju. Sistēma garantē pilnīgu darbinieku anonimitāti un nodrošina pareizās informācijas nonākšanu pie pareizajām uzņēmuma struktūrvienībām.