Mēs veidojam zināšanas

Apkopotie dati bieži viens satur numuru un indeksu kopas, kurus nepieciešams pārvērst noderīgā uzņēmuma lēmuma pieņemšanas rīkā. Tāpēc ir liela nozīme datu transformēšanai zināšanās – sistematizētā informācijas kopumā, kas palīdz atbildēt uz konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmuma darbību. Mēs piedāvājam virkni pakalpojumu, kas palīdzēs jums šajā procesā.

Izvērsti pētījumu ziņojumi

Pētījumu datus mēs pārsūtām klientiem, izmantojot Dive OnLine sistēmu. Klienti iegūst pieeju visiem datiem un pamata analītikai. Tomēr ir vērts rezultātus izpētīt detalizētāk – izdarot secinājumus un izmantojot tos, lai īstenotu konkrētus uzlabošanas pasākumus. Paplašinātajos ziņojumos mēs sniedzam detalizētu rezultātu analīzi – mēs parādam dažādu indeksu attiecības, iesakām iespējamo datu interpretāciju un iepazīstinām ar dažādu iespējamo klientu servisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu spektru. Šie ziņojumi tiek iesniegti prezentāciju formā izvēlētajiem uzņēmumu darbiniekiem, tādā veidā ļaujot apspriest rezultātus un izdarīt secinājumus, lai tie atbilstu klientu vajadzībām.

Konsultācijas un semināri

Klientu servisa vadības procesā ir ļoti būtiski pielāgot teorētiskās zināšanas konkrētā uzņēmuma situācijai; un vienlaikus, pieņemot lēmumus, ir vērts izmantot pēc iespējas vairāk izmantot zināšanas, kas izriet no citu pieredzes.

Mūsu konsultanti piedāvā zināšanas, kas kopā ar jūsu pieredzi palīdz pieņemt atbilstošus lēmumus un palielināt jūsu darbību efektivitāti. 
Mēs organizējam seminārus, kuru laikā jautājumi, kas saistīti ar jūsu uzņēmuma vadības procesiem, tiek apspriesti plašākā dalībnieku lokā – pateicoties šādiem semināriem, darbiniekiem būs iespēja rīkoties patstāvīgi līdzīgās situācijās nākotnē.

Dažas no jomām, kurās jūs variet izmantot konsultāciju pakalpojumus:

  • Klientu servisa standarti: tikai retos gadījumos vienreiz izveidoti klientu servisa standarti var bez trūkumiem funkcionēt ilgu laiku. Tieši tāpēc mēs piedāvājam regulāru sadarbību ar mērķi uzlabot klientu servisa standartus; tas ir iespējams, izmantojot jūsu uzņēmuma pētījumā iegūtās zināšanas, jūsu konkurentu izpētes rezultātus, kā arī jaunāko tirgus tendenču zināšanas.
  • Pētījumu programmas: atsevišķu pētījumu veikšana nav pietiekama, lai iegūtu zināšanas, kas nepieciešamas vadības procesos. Desmit gadus sadarbojoties ar klientiem mēs esam ieguvuši pieredzi, kas ļauj mums piedāvāt pētījumu programmas, kas integrē dažādus pētījumus un to rezultātus tādā veidā, kas perfekti atbilst jūsu uzņēmuma vajadzībām.
  • Pētījumu rezultātu ziņošana: nav pietiekami tikai iegūt zināšanas – uz to pamata ir nepieciešama attiecīga rīcība. Šeit būtiska ir efektīva zināšanu transformēšana uzņēmuma ietvaros. Mēs iesakām mūsu klientiem veidu, kā informāciju visprecīzāk nodot tālāk, lai sasniegtu labākos rezultātus.
  • Klientu servisa vadība: mēs palīdzam mūsu klientiem efektīvi izmantot pētījuma laikā iegūtās zināšanas tā, ka katrs nākamais pētījuma projekts veicina problēmu risināšanu un pastāvīgu klientu servisa kvalitātes uzlabošanu.

 

Apmācību kursi

Pateicoties sadarībai ar mūsu pastāvīgajiem partneriem, mēs varam piedāvāt apmācību kursus. Mēs apmācām gan tiešā klientu servisa jomā (apmācību kursi, kas iepazīstina ar klientu servisa standartiem, uzlabo tos un palīdz tos izstrādāt) gan pētījumu rezultātu izmantošanas metodikā (apmācību kursi vadītājiem – kā sarunāties ar darbiniekiem, kā efektīvi izmantot slepenās vērtēšanas rezultātus).

Mēs veicam apmācību kursus, kas iepazīstina darbiniekus ar pētījumu projektiem. Tie tiek pielāgoti dažādu līmeņu vadībai, lai visi darbinieki zinātu savu lomu pētījuma procesā un lai tiem ir iespēja izmantot iegūto informāciju savā darbā visa procesa laikā.

Līdzīgas apmācības tiek veiktas arī klientu servisa darbiniekiem, ļaujot tiem saprast, ka pētījuma mērķis nav atrast kļūdas viņu darbā, bet ka tas ir kopīgs projekts, kas palīdz uzņēmuma attīstībā. Pateicoties šādām apmācībām, darbinieki zina, ka pētījums palīdz viņiem veikt darba pienākumus un uzlabo darba apstākļus.

ActivTraining™

Dive OnLine sitēmā ir pieejama sadaļa, kas ļauj īstenot darbinieku pašmācību procesu uzņēmumā – ActivTraining™.

ActivTraining™ ir metode, kas attiecas uz tradicionālo apmācību vājāko punktu – jauniegūto zināšanu aizmiršanas problēmu – un piedāvā šīs problēmas risinājumu, uzlabojot tradicionālo apmācību konceptu. Tā ir balstīta uz regulāru iegūtās informācijas atkārtošanu, kas tiek pārbaudīta automātiski sagatavotos testos. Šī sistēma apvieno mācību procesu ar iegūto zināšanu pārbaudi, kā arī sniedz aktīvu atgriezenisko saiti, kas ir apmācību pārskatīšanas pamatā. Tā ir lēta un efektīva metode, kas tiek veikta izmantojot interneta platformu, kas padara to viegli īstenot neatkarīgi no jūsu uzņēmuma lieluma.

Klientu servisa standartu izstrāde

Klientu servisa standarti veido pamatu ikdienas darbam mazumtirdzniecības vietās. Tas ir iemesls, kāpēc ir tik svarīgi standartus izstrādāt profesionāli, ņemot vērā uzņēmuma vīziju un tirgus prasības no vienas puses un no otras – klientu servisa darbinieku viedokli. Nepieciešamība atrast kompromisu izriet no fakta, ka ir praktiski neiespējami likt darbiniekiem strādāt režīmā, kādā tie nevēlas to darīt.

Tikšanās laikā ar klientu apkalpošanas pārstāvjiem ar Dive komanda pārliecinās par jaunu risinājumu nepieciešamību, kā arī apkopos informāciju, kas sniegs iespēju izveidot standartus atbilstoši darbinieku vēlmēm. Katram darbiniekam ir jāzin standarta vērtība. 

Izstrādājot vai mainot klientu servisa standartus, tiek ņemti vērā arī pētījumu rezultāti: slepenās vērtēšanas pētījums ir neaizstājama informācijas avots, ko izmanto standartu pārbaudei; izstrādājot standartus, ir vērts izmantot arī klientu apmierinātības pētījumu. Piedāvājam arī integrētus pētniecības projektus, kas pielāgoti klientu servisa standartu izstrādei.

Nozīmīga ir arī atbilstoša piekļuve klientu servisa standartiem mazumtirdzniecības vietās – tikai šajā veidā darbiniekiem ir pastāvīga piekļuve standartiem, iespēja tos ātrāk iemācīties un izmantot tos daudz biežāk savā darbā. Mēs piedāvājam sagatavot standartus grafiskā formā, kas apvieno nepieciešamo zināšanu nodošanu ar estētisku izskatu, kas atvieglo iegaumēšanu.