Mēs vienmēr ievērojam augstākos biznesa un ētikas standartus, kas ir izstrādāti uzņēmumos, ar kuriem sadarbojamies un to valstu likumos, kurās strādājam. Mūsu darbības joma skar attiecības starp klientu servisa darbiniekiem, viņu vadītājiem un klientiem. Mēs zinām, ka tikai ievērojot visus ētiskos standartus, mēs varam saskaņot šo grupu intereses un sniegt risinājumus, kas atbilst visām iesaistītajām pusēm.

Tas, kas pierāda to, ka ievērojam visas šīs normas, ir mūsu dalība starptautiskās profesionālās organizācijās:

MSPA – Mystery Shopping Providers Association (Slepenās iepirkšanās pakalpojumu sniedzēju asociācija)

MSPA ir apvienība, kas veltīta klientu servisa uzlabošanai un izcilības veicināšanai slepenās iepirkšanās nozarē. Asociācijas pamatmērķis ir nodrošināt, ka tiek ievēroti un saglabāti standarti. Patlaban asociācija apvieno 225 dalībniekus visā pasaulē.

DIVE Grupa ir MSPA biedrs kopš 2003.gada, kas nozīmē, ka esam vecākie asociācijas biedri starp visiem slepenās iepirkšanās nodrošinātājiem reģionā. Bez tam, kopš esam kļuvuši par asociācijas biedriem, mēs esam apmeklējuši katru MSPA Europe konferenci.
Vairāk informācijas: www.mspa-eu.org

DIVE Grupas partnere Jurgita Adomaityte ir MSPA Europe valdes locekle.
Lai iegūtu papildus informāciju, jūs variet vērsties pie MSPA pārstāvja Eiropā Nikky Alkemade: europe@mysteryshop.org

IMSA – International Mystery Shopping Alliance (Starptautiskā slepenās iepirkšanās alianse)

imsa_logo
IMSA tika izveidota, lai aizpildītu nepieciešamību pēc kvalitatīviem slepenās iepirkšanās pakalpojumiem visā pasaulē, izmantojot pieredzējušas vietējās aģentūras un ekspertus. Visi IMSA biedri ir lielākie slepenās iepirkšanās uzņēmumi. Kopš IMSA tika izveidota 2003.gadā, Dive Grupa šajā aliansē pārstāv Poliju un Baltijas valstis.
www.theimsa.com

 

ESOMAR – Market and Opinion Research Association (Tirgus un sabiedriskās domas izpētes asociācija)

esomar_logo

Tā ir apvienība, kas šobrīd apvieno vairāk, kā 4800 pētnieku no 120 valstīm, tās mērķis ir virzīt tirgus un sabiedriskās domas izpēti kā nozīmīgu instrumentu, kas palīdz noteikt svarīgākās problēmas un pieņemt efektīvus lēmumus uzņēmejdarbībā. Apvienība nosaka arī starptautiskos mārketinga pētījumu standartus.
www.esomar.org

 

Partnerība

Partnerība veido llielisku sinerģiju, kas ļauj mums piedāvāt risinājumus, kas ir pēc iespējas atbilstošāki jūsu vajadzībām, kā arī ļauj paplašināt mūsu darbības jomas ietekmi uz jūsu servisa izcilību! Mums ir plašs sadarbības tīkls:

  • Apmācību sadarbība – jūsu personālam iespējama pielāgota apmācību programma, kas izveidota saskaņā ar DIVE pētījumu rezultātiem. DIVE sadarbojas ar dažādiem apmācību uzņēmumiem, ar kuriem mums ir veiksmīga pieredze.
  • Sadarbība informatīvām kampaņām un konferencēm – uzņēmums Labsserviss.lv, kas veido un vada klientu servisa konferences, kā arī “‘Marts – Laba Servisa mēnesis” kampaņas. Vairāk informācijas: www.labsserviss.lv
  • Starptautiski pētījumu un uzlabojumu projekti – IMSA. Strādājot ar IMSA partneriem, mēs varam piedāvāt starptautiskus pētījumu un uzlabojumu projektus ārpus DIVE Grupas robežām.
  • Mediju partneri – mēs sadarbojamies ar biznesa laikrakstiem, kas ļauj iepazīstināt sabiedrību ar interesantiem pētījumu datiem