Misija

Mūsu misija ir attīstīt klientu servisa izcilību, saviem klientiem piedāvājot integrētus un profesionālus klientu servisa kvalitātes mērījumu un uzlabojumu risinājumus. Tas radīs augstākus klientu apmierinātības rādītājus, kā arī nodrošinās finanšu izaugsmi.

Mēs uzskatām, ka steidzami ir nepieciešami klientu servisa kvalitātes uzlabojumi Centrālajā un Austrumu Eiropā, tāpēc esam gatavi izglītot tirgu par to, kā sasniegt izcilību klientu servisā.

Pildīt mūsu misiju palidz ilgtermiņa attiecību veidošana ar klientiem.

Mūsu devīze: padarīsim izcilu klientu apkalpošanu par ieradumu!

Vīzija

Līdz 2015.gadam kļūt par vadošo klientu servisa uzlabošanas uzņēmumu Centrālajā un Austrumu Eiropā