Tyrimai atliekami naudojant slapto pirkėjo tyrimo metodiką. Mūsų iš anksto apmokyti slapti pirkėjai, pagal pateiktą situaciją, objektyviai ir nepriklausomai, matuoja kiekvienos bendrovės aptarnavimo kokybę.

Naudojame standartizuotą klausimyną, kuriame klausimai įvertinami galimais atsakymų variantais. Klausimyne pateikiama platesnė informacija, kuri Jums leižia surinkti konkrečius faktus, bei padeda pamatyti visą situaciją, kaip vyko aptarnavimas.

Tyrimo metu kiekvienoje šalyje yra ištiriama apie 10 pagrindinių pirmaujančių sektoriaus kompanijų, kiekviena bendrovė yra tiriama 10 kartų.

Visi rezultatai yra renkami ir saugomi Dive Online sistemoje. Užsakovai, kuriems suteikiama prieiga gali matyti:

  • bendrus rezultatus
  • kiekvieno atskiro vizito rezultatus
  • visus slaptųjų pirkėjų komentarus

Jūs gausite ne tik priėjimą prie Online sistemos, bet ir paruoštą PowerPoint prezentaciją, su visais išanalizuotais duomenimis. Prezentacija suteiks Jums trumpą ir aiškią informaciją apie rinkos klientų aptarnavimo lygį, galėsite matyti lyginamąją analizę su kitomis Baltijos šalimis bei savo organizacijos palyginimą su viso sektoriaus rezultatų vidurkiu.