Värsketest uuringutulemustest saab lugeda, milline on Eesti teenindussektori tase võrreldes maailma keskmisega.

Testoste pakkuvate ettevõtete liidu MSPA (Mystery Shopping Providers Association) liikmete seas läbiviidava iga-aastase uuringu tulemused näitavad, et 2019. aastal naeratasid Eesti teenindajad Baltikumi riikides kõige vähem.

Loe uudist SIIT.

Tänaseks on aga mitmed ettevõtted kolinud veebipõhistesse lahendustesse ja eriolukord nõuab kohanemist teistsuguste tingimustega. Covid-19 pandeemia on avaldanud teenindussektorile survet, mida me pole kunagi varem kogenud. Teenindav personal peab vahetu suhtlemise asemel keskenduma kiirusele, pädevusele, ümberõppele ja teistsugustele tööülesannetele.

Hetkel on kriitilise tähtsusega iga postisiooni koostöö ja tagasiside terve ettevõtte edukaks toimimiseks. Kes aga tagasisidet alati ei pruugi anda, on kliendid. Et teenindusorganisatsioonid saaksid neil aegadel edukalt töötada ja isegi õitseda, tuleks paralleelselt monitoorida ka uute üksuste tööprotsesse. Need tulemused võimaldavad kiirelt fikseerida murekohad ja teha edasisi arendusi faktide, mitte oletuste põhjal. Astu juba täna esimene samm oma klienditeeninduse võimekuse mõõtmiseks ja välju eriolukorrast tugevamana kui varem.

Dive meeskond on täies koosseisus valmis välja selgitama Teie ettevõtte võimekuse eriolukorra ajal. Meil on aastatepikkused kogemused hindamaks veebipõhiseid teenuseid: e-mailiteenindus, chat, telefoniteenindus ja seda üle terve Baltikumi. Samuti ka Poolas ja Taanis.

Kriis on hea võimalus õppida. Teeme seda koos!