Vienas pagrindinių vadybos aspektų yra komunikacija įmonės viduje. 

Tai ypatingai svarbu valdant klientų aptarnavimo kokybę, nes šis procesas yra nuolat kintantis ir jį sunku išmatuoti.

Kokybišką klientų aptarnavimą lemia darbuotojų problemų ir poreikių išsakymas – tai gerina darbuotojų motyvaciją ir jų atliekamo darbo kokybę. Darbuotojų pasitenkinimo tyrimo rezultatai padeda apibrėžti veiksnius, kurie mažina darbuotojų motyvaciją dirbti.

Dažniausiai informacija įmonėje perduodama iš organizacinės struktūros viršaus į apačią, kol pasiekia paslaugas teikiančius darbuotojus.  Darbuotojų pasitenkinimo tyrimas suteikia galimybę pasikeisti tipinei informacijos paskirstymo krypčiai ir žinomus faktus įvertinti iš naujos perspektyvos. Šis tyrimas parodo, kur įmonėje nutrūksta komunikacijos grandinė.

Tyrimas atliekamas specialia programa internetinėje Dive Online sistemoje. Šis būdas yra pigi ir greita alternatyva surinkti bei kaupti svarbią informaciją. Sistema garantuoja visišką darbuotojų anonimiškumą ir reikiamos informacijos patekimą tiems įmonės darbuotojams, kuriems ji yra skirta.