Naszą misją jest ciągłe podnoszenie poziomu jakości obsługi klienta przez oferowanie naszym Klientom zintegrowanych i w pełni profesjonalnych rozwiązań pomiarowych i rozwojowych. W ten sposób zapewniamy pozytywne doświadczenia także ich klientom, co przekłada się na finansowy rozwój.

Wyraźnie widzimy konieczność szybkiego podniesienia jakości obsługi klienta w centralnej i wschodniej Europie, dlatego aktywnie staramy się szerzyć na rynku wiedzę o sposobach osiągania doskonałości w tej dziedzinie.

W realizacji tej misji pomaga nam budowanie długoterminowych relacji z naszymi Klientami.

Nasze motto: razem sprawmy, by doskonała obsługa stała się normą!

Mission

Our mission is to develop customer service excellence by delivering integrated and strictly professional service quality measurement and improvement solutions for our clients. This will lead to the enhancement of positive experiences for their customers as well as financial growth.

We feel the urgency for the improvement of customer service quality in Central and Eastern Europe, therefore we are eager to educate market about how to reach customer service excellence.

Building long-term client relationships helps us in our mission.

Our slogan: let’s make excellent customer service a habit!

Vision

To be a leading Customer Service Improvement Company in the entire Central and Eastern Europe (CEE) by 2015