Dlaczego tu jesteśmy?

W skrócie. Pomagamy Wam…

Ułatwić zarządzanie:

 • Przekształcamy i rozwijamy Twoją obsługę klienta w proces, który może być mierzony przy użyciu parametrów, porównywalny i zarządzalny.
 • Zmniejszamy różnicę pomiędzy założonymi celami i rzeczywistością
 • Wskazujemy kierunek rozwoju i zmienność obsługi, np. czy jednakowy poziom obsługi jest zapewniony we wszystkich Waszych placówkach;
 • Pokazujemy, czy „standardy” działają (czy też wymagają modyfikacji lub ulepszenia);
 • Zidentyfikujemy małe problemy, zanim rozwiną się w duże
 • Pomóżemy w ocenie sytuacji w środowisku konkurencyjnym (benchmark)

Aby podnieść jakość obsługi klienta:

 • Pozwól na modyfikację i dopasowanie programów motywacyjnych
  Our Services
 • Pomóżemy zidentyfikować potrzeby szkoleniowe
 • Pomóżemy w wyborze wymaganego szkolenia (zgodnie z mapami wiedzy personelu przygotowanymi po badaniu)
 • Pomóżemy w określeniu skuteczności szkolenia lub innych środków doskonalących (ich przydatności)
 • Zmierzymy skuteczność zastosowanych instrumentów zmian
 • Podaj informacje na temat regularnych spotkań personelu (codziennie, co tydzień, itp.).

Aby zarobić więcej:

Ulepszone wyniki finansowe i pozafinansowe, tj. większe zadowolenie klientów i pracowników oraz rentowność lub/i obroty, prowadzą do:

 • Zwiększone dochody (większa liczba klientów, więcej klientów kupujących, wyższe ceny dzięki wielu lojalnym klientom, bezpłatne reklamy za pośrednictwem poczty pantoflowej, itp.)
 • Zmniejszenie kosztów poprzez zmniejszenie błędu wewnętrznego