Wyślij do nas wiadomość

Jesteśmy gotowi do współpracy

Systematyczny rozwój obsługi Klienta skutecznie poprawia jakość obsługi w firmie.

 • DIVE POLSKA Sp. z o.o.

  • Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/7, 01-015 Warszawa
  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000192811,
  • REGON: 016393323,
  • NIP: 5342128792
  • Kapitał zakładowy 50.000 z wpłacony w całości

DIVE GROUP