Kõikide juhtimisega seotud tegevuste jaoks on fundamentaalse tähtsusega ettevõttesisene kommunikatsioon. See reegel on eriti oluline klienditeeninduse juhtimises, protsessis, mis on väga muutlik ja mida on raske mõõta.

Võtmeroll klienditeeniduse arendamisel on teenindajate võimalus oma probleemidest ja vajadustest rääkida – rohkem kui kusagil mujal sõltub just siin töötajate motivatsioonist nende töökvaliteet. Töötajate rahulolu uurimise tulemused aitavad määrata tegurid, mis töömotivatsiooni kõige suuremal määral langetavad.

Ettevõttes liigub enamik informatsiooni struktuuri tipust kõige madalamale astmele – teenindavale personalile. Töötajate rahulolu uuring teeb võimalikuks tüüpilise teabevoo suuna muutmise ja seni teadaolevatele faktidele uuest vaatenurgast lähenemise. Uuring näitab ka, kus see kommunikatsiooniahel katkeb.

Uuring viiakse läbi spetsiaalse veebirakenduse kaudu Dive OnLine süsteemis. Seetõttu on see suhteliselt odav ja kiire viis olulise teabe kogumiseks. Süsteem tagab töötajate täieliku anonüümsuse ja õige info jõudmise õigete inimesteni ettevõtte struktuuris.