Lisaks tavapärastele testostu külastustele seniste partnerite juurde, pandi kokku 3 erinevat sektoripõhist uuringut (Dive Top3) 2018. aastal. Uurimise alla võeti apteekide ning pangandus- ja kindlustussektori klienditeenindus. Dive Top3 annab aimu ettevõtete klienditeeninduse tugevustest ja nõrkustest ning võimaldab võrrelda teenindustaset konkurentidega ning sektori keskmisega. Rohkem infot konkreetsete uuringute kohta leiab allpool, klikates linkidele.

2019. aasta esimesel kvartalil viidi läbi valdkonnauuring ka telekommunikatsiooni sektoris.

Juba käsitletud sektorite uuringutega jätkame ka tulevikus. Neile lisaks anname peagi ülevaate klienditeeninduse olukorrast ka supermarketite vallas.

Kui tunnete, et ka Teie sektor võiks olla sarnaselt analüüsitud, võtke meiega julgelt ühendust!