Dive przeprowadziła badanie sektora ubezpieczeniowego w czerwcu 2012 r. na Litwie, przeprowadzając 70 wizyt w różnych zakładach ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Celem badania jest zmierzenie jakości obsługi klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, porównanie wyników i znalezienie trzech najlepszych firm ubezpieczeniowych innych niż towarzystwa ubezpieczeniowe działające w branży ubezpieczeń na życie.

Jakość obsługi klienta wynosi 88,5% w sektorze ubezpieczeniowym na Litwie. Wynik ten stanowi średni poziom wyniku i w porównaniu z 2011 r. wzrósł o 2,2%.
Firmy TOP3, które najlepiej obsługują klientów na Litwie:

• If P&C Insurance – 93,9%
• PZU Lietuva – 92,2%
• SEESAM Lietuva – 90,7%

DiveTop3 to działające nieprzerwanie narzędzie do porównywania jakości obsługi klienta w różnych sektorach (np. bankowości, motoryzacji, telekomunikacji, itp.) w krajach bałtyckich i Polsce, stosowane przez Dive przy użyciu metody „Tajemniczego Klienta”.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z infolithuania@dive-group.com