2012.gada jūnijā Dive izpētīja apdrošināšanas nozari, veicot 70 vizītes dažādās nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībās.

Pētījuma mērķis ir novērtēt klientu servisa kvalitāti apdrošināšanas sabiedrībās, salīdzināt rezultātus un noskaidrot trīs labākas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības.

Adrošināšanas nozarē Lietuvā klientu servisa kvalitāte ir 88.5%. Salīdzinot ar 2011.gadu, šis rezultāts, kas nozarē ir vidējais rādītājs, cēlies par 2.2%.
TOP3 sabiedrības, kas uzrādījušas augstākos rezultātus Lietuvā:

• If P&C Insurance – 93,9%
• PZU Lietuva – 92,2%
• SEESAM Lietuva – 90,7%

DiveTop3 ir pastāvīgs klientu servisa kvalitātes salīdzinošās novērtēšanas instruments dažādās nozarēs (piemēram, bankas, automašīnas, telekomunikācijas u.c.) visās Baltijas valstīs un Polijā, kuru veic Dive, izmantojot slepenā vērtētāja metodi.

Vairāk informācijas infolithuania@dive-group.com