Papildus regulārajām slepenās iepirkšanās vizītēm mūsu pastāvīgajiem klientiem, 2018. gadā mēs veicām arī trīs dažādu sektoru pētījumus (Dive Top3). Mēs izpētījām klientu apkalpošanu farmācijas, banku un apdrošināšanas  sektorā. Dive Top3 sniedz iespēju uzzināt stiprās un vājās puses un salīdzināt uzņēmuma apkalpošanas līmeni ar konkurentiem, kā arī ar sektora vidējo līmeni. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par šiem pētījumiem, lūdzu, nospiediet uz zemāk esošajām saitēm :

Banku sektora pētījums

Apdrošināšanas sektora pētījums

Farmācijas sektora pētījums

Šogad plānojam veikt sektoru pētījumus minētajās nozarēs arī turpmāk, kā arī papildināsim izpēti ar telekomunikāciju un lielveikalu sektoru, lai noskaidrotu, kāda ir klientu apkalpošana šajās nozarē.

Šī gada pirmajā ceturksnī tika veikts arī Telekomunikāciju nozares pētījums.

Telekomunikāciju nozres pētījums :

Ja domājat, ka šeit iederētos arī jūsu sektora pētījums, lūdzu, sazinieties ar mums!