Mes kuriame žinias

Tyrimo metu surinkti duomenys dažnai yra tik skaičiai ir rodikliai, kuriuos reikia paversti naudinga informacija, ir tik tada jie tampa naudingi priimant sprendimus įmonėje.Todėl labai svarbu surinktus duomenis paversti žiniomis – susisteminta informacija padės atsakyti į specifinius klausimus susijusius su įmonės veikla. Mes siūlome paslaugų spektrą, kuris Jums padės šiame procese.

Išsamios tyrimo ataskaitos

Tyrimų rezultatus pateikiame internetinėje Dive Online sistemoje. Klientai gauna prisijungimą prie visų duomenų ir pagrindinės jų analizės. Tačiau darant išvadas ir praktiškai panaudojant duomenis reikėtų išsamiau nagrinėti tyrimo rezultatus. 

Detalioje ataskaitoje mes pateikiame išsamią tyrimo rezultatų analizę: atskleidžiame ryšius tarp skirtingų rodiklių, pateikiame duomenų interpretaciją ir pasiūlome įvairių būdų ir priemonių, kuriais galima pagerinti klientų aptarnavimo kokybę.

Ataskaita yra pateikiama atsakingiems darbuotojams pasirinkta forma. Tokiu būdu yra suteikiama galimybė visiems aptarti tyrimo rezultatus bei išvadas, taip užtikrinant, kad jie patenkina kliento poreikius ir lūkesčius. 

Konsultacijos ir seminarai

Klientų aptarnavimo valdyme yra svarbu teorines žinias pritaikyti įmonės veikloje. Kita vertus, priimant sprendimus itin verta pasinaudoti kitų žmonių žiniomis bei patirtimi.

Mūsų darbuotojų žinios ir Jūsų patirtis padės priimti tinkamus sprendimus ir padidinti Jūsų įmonės veiklos efektyvumą.

Mes organizuojame seminarus skirtus aptarnaujančiam personalui, kuriuose aptariame aktualius klausimus ir  klientui kylančias problemas. Tokie seminarai darbuotojams suteikia praktinių žinių, kaip turi būti elgiamasi specifinėse situacijose. Darbuotojai skatinami šias žinias pritaikyti kasdieninėje veikloje.

Sritys, kuriose verta naudotis konsultacijų paslaugomis:

  • Klientų aptarnavimo standartas: ilgą laiką netobulinant klientų aptarnavimo standarto, jis pasensta ir nebeatitinka realijų. Todėl mes siūlome reguliarų bendradarbiavimą tobulinant standartą.  Tai atliekama remiantis rezultatais, kuriuos gausime atlikę tyrimą Jūsų įmonėje, ištyrę ir įvertinę konkurentus bei pasinaudoję naujausiomis rinkos tendencijomis bei žiniomis.  
  • Tyrimų programa: valdymo sprendimams priimti nepakankama tik atlikti tyrimą informacijai gauti. Per dešimt bendradarbiavimo su klientais metų mes įgavome patirtį, kuri leidžia mums pasiūlyti įvairius integruotus tyrimo būdus ir patekti jų rezultatus, kurie atitinka Jūsų įmonės lūkesčius.
  • Tyrimo rezultatų komunikacija: labai svarbu informuoti įmonės darbuotojus apie tyrimo rezultatus. Mes  pasiūlome užsakovams, kaip ir kokio lygio informaciją komunikuoti skirtingo lygio darbuotojams, kad pasiektumėte geriausių rezultatų.
  • Klientų aptarnavimo kokybės valdymas: mes padedame savo užsakovams efektyviai panaudoti žinias, įgytas tyrimo metu. Taigi kiekvienas naujas tyrimas prisideda prie problemų identifikavimo ir jų  sprendimo būdų atradimo bei nuolatos padeda gerinti klientų aptarnavimo kokybę.  

 

Mokymai

Bendradarbiaudami su partneriais galime pasiūlyti mokymus Jūsų įmonei. Organizuojame mokymus puikaus klientų aptarnavimo temomis (klientų aptarnavimo standarto pristatymas ir diegimas, jo kūrimas ir tobulinimas) ir kaip naudoti tyrimų rezultatus (mokymai vadovams, kaip bendrauti su darbuotojais, kaip efektyviausiai panaudoti tyrimų rezultatus).

Vykdydami mokymus supažindiname darbuotojus su pačiu tyrimu. Šie mokymai yra pritaikyti įvairių lygių vadovams, todėl kiekvienas darbuotojas žino savo vaidmenį tyrimo procese ir vėliau gali panaudoti jiems aktualią informaciją savo darbe.

Panašius mokymus atliekame ir aptarnaujančiam personalui. Siekiame, kad darbuotojai suprastų tyrimo tikslus, jog neieškoma jų klaidų, bet tyrimais siekiama prisidėti prie įmonės vystymosi. Šių mokymų metu darbuotojai sužino apie tyrimą plačiau, atsakoma į rūpimus klausimus, o tai jiems padeda geriau atlikti savo pareigas bei pagerinti jų darbo sąlygas.  

ActivTraining™

Dive OnLine sistemoje siūloma savarankiško mokymosi galimybė darbuotojams – ActivTraining™.

ActivTraining™ –  tai metodika, kuri spendžia pagrindinę tradicinių mokymų problemą – naujų žinių išsaugojimą. Šiuo mokymų būdu siekiama pagerinti tradicinių mokymų koncepciją. Metodika numato, jog darbuotojai atlieka pasikartojančius testus, susijusius su jų darbu ir profesinėmis žiniomis. ActivTraining™ apima mokymąsi, žinių įvertinimą ir aktyvaus grįžtamojo ryšio suteikimą darbuotojams.  Iš finansinės pusės, metodikos tikslas – sumažinti investicijų riziką ir pagerinti naujovių diegimą nepriklausomai nuo įmonės dydžio. Iš personalo pusės, svarbiausias metodikos tikslas – motyvuoti darbuotojus, kad jie taptų aktyvūs kompanijos mokymosi dalyviai.

Klientų aptarnavimo standarto kūrimas

Klientų aptarnavimo standartas yra pagrindas kasdienėje įmonės aptarnavimo veikloje. Todėl profesionaliai kuriant standartą labai svarbu atsižvelgti ne tik į įmonės viziją bei rinkos poreikius, bet ir nepamiršti aptarnaujančių darbuotojų idėjų. Savaime suprantama, jog būtina rasti kompromisą tarp įmonės standartų ir darbuotojų nuomonės, kad jie pritartų ir priimtų kuriamas aptarnavimo taisykles.

Susitikimo su klientus aptarnaujančio personalo metu Dive Lietuva atstovas viešai aptars, kodėl būtini nauji sprendimai, tyrimai ir informacijos rinkimas. Visa tai padės sukurti standartą, kuris bus priimtinas darbuotojams, nes būtent pastarieji turi tikėti kuriamo aptarnavimo standarto nauda ir svarba.

Kurdami arba tobulindami klientų aptarnavimo standartus mes remiamės tyrimo rezultatais: slapto pirkėjo tyrimas yra nepakeičiamas informacijos šaltinis, naudojamas klientų aptarnavimo standartų patikrinimui. Taip pat kuriant standartą, naudinga analizuoti klientų pasitenkinimo tyrimo duomenis. Taigi mes siūlome integruotus tyrimus, kurie yra pritaikyti klientų aptarnavimo standartų sukūrimui ir tobulinimui.

Svarbu tinkamai informuoti darbuotojus ir pateikti klientų aptarnavimo standartą prekybos vietose, nes tik tokiu būdu darbuotojai juos greičiau išmoks ir naudos kasdieniniame darbe. Mes siūlome pritaikyti grafinę  ir žaismingą standartų pateikimo formą, kuri geriau suprantama ir lengviau įsimenama.