Vi hjælper og støtter dig

Jeres nye viden skal bruges i hverdagen. Også på dette trin kan vi hjælpe, enten med færdige løsninger eller sparring, mens I skaber jeres egne løsninger.

Kommunikationssystem

I ledelsen af kundeservice er det vigtigt, at kommunikationen fungerer. Medarbejderne har dyrebar viden, og det er afgørende, at den viden kommer videre op i systemet.

Vi tilbyder et sammenhængende system for kundeservice, baseret på resultaterne fra mystery shopping-undersøgelser. Alle de medarbejdere, der er involveret i undersøgelsen skal have adgang til de rigtige informationer og kende deres ansvarsområder. Dive Online sikrer, at informationsstrømmen kører som den skal, og at medarbejderne har de informationer, de har brug for, for at udføre deres arbejde effektivt.

Implementere standarder for kundeservice

Standarderne for kundeservice skal implementeres på en måde, der giver mening for medarbejderne. Processen kan starte, mens de nye standarder bliver udarbejdet, eller den kan sættes i gang efterfølgende. Det vigtigste er, at medarbejderne forstår, hvordan de nye standarder er en hjælp, og at de vænner sig til de nye arbejdsformer.

Vi kan stå for implementeringen eller rådgive dig om, hvordan du selv kan gøre det.

Incentive-programmer til medarbejderne

Medarbejderne skal være motiverede, hvis et ledelsestiltag skal virke. Kundeservice handler om kommunikation, og medarbejdernes holdning vil altid være implicit til stede. Derfor er det vigtigt, at de føler sig godt tilpas. Tilfredse medarbejdere giver færre problemer og jobrotationer.

Vi kan skabe programmer, der motiverer medarbejderne og giver dem en følelse af ejerskab for virksomheden.

Incentive-programmer
Det er svært at skabe incentive-programmer, men det er vigtigt, hvis virksomheden skal være velfungerende. Vi hjælper med at samle den viden, der skal til for at konstruere programmerne, og hjælper med at skabe en stuktur, der får systemet til at fungere i praksis.

Incentive-programmer kan være bundet op på salgsresultater, mystery shopping resultater eller andre mål. Vi rådgiver dig, så du belønner medarbejdernes reelle indsats gennem et system, som medarbejderne oplever som fair.

Certificeringsprogrammer
Certifikater, der anerkender medarbejdernes præstationer, er en god og relativt billig måde at motivere medarbejdere på. Vi kan hjælpe med at finde præstationer, der med fordel kan anerkendes, samt udarbejde og distribuere certifikaterne.

Incentive-spil
Incentive-spil kan motivere medarbejderne til at udføre deres opgaver bedre og styrke sammenholdet i en afdeling. Den grundlæggende model kaldes incentive shopping audit. Her kombineres besøg af mystery shoppere med en lille gave til medarbejderne, hvis de opfylder specifikke krav. Med udgangspunkt i den model, kan vi lave udvidede programmer, hvor to hold eller afdelinger kan konkurrere mod hinanden.
Spillene kan motivere medarbejderne til at løfte kundeservicen. Du bestemmer, hvilke kriterier medarbejderne skal måles på.