We monitor your activities

Pierwszym krokiem efektywnego procesu zarządzania jest zebranie surowych danych czyli informacji, które pozwolą na stworzenie opisu bieżącej sytuacji firmy. Zdobyte podczas badań informacje mogą być używane w procesach decyzyjnych lub stanowić punkt wyjścia do pracy nad poprawą jakości obsługi klienta. Badania mogą być prowadzone cyklicznie lub jednorazowo. Chętnie zaprojektujemy je tak, aby uzyskać informacje istotne z punktu widzenia Państwa firmy.

Oto podstawowe metody stosowane przez naszą firmę:

Mystery Shopping

Badanie „tajemniczy klient” to najbardziej podstawowe i jednocześnie całkowicie obiektywne narzędzie do pomiaru jakości obsługi klienta.

Read More

Customers’ satisfaction research

Kluczowym czynnikiem w działaniu każdej firmy jest satysfakcja klienta. Badania satysfakcji klientów stanowią ważne uzupełnienie badań mystery shopping – pozwalają stwierdzić, jaka jest subiektywna ocena obsługi (oraz innych aspekty działalności firmy).

Read More

Employees’ satisfaction research

We wszelkich działaniach związanych z zarządzaniem, fundamentalne znaczenie ma komunikacja wewnątrz firmy.

Read More

Feedback collection & management – w tym punkcie nasza (PL) oferta się różni

Obiegowa mądrość mówi, że jeden niezadowolony klient opowie o swoich doświadczeniach dziesięciu następnym. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby umożliwić klientom przekazanie swoich uwag bezpośrednio do odpowiednich osób w firmie, co pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych błędów i zapobiegnie powtarzaniu się takich sytuacji w przyszłości. Standardowe metody zbierania „skarg i zażaleń”, jak np. infolinia, wymagają od klienta dużo zaangażowania, a często także nakładów finansowych: tylko ok. 5% niezadowolonych klientów korzysta z tego środka komunikacji z firmą.

Read More