Vi hjelper og støtter dere

Den siste fasen av den komplekse prosessen med kundeservicehåndtering er effektiv gjennomføring av den tilegnede
kunnskapen i en bedriftsstruktur. Vi hjelper våre kunder også på dette stadiet, og tilbyr begge klare løsninger og rådgiver dem mens de lager sine egne løsninger – utviklet av sine ansatte.

Kommunikasjonssystem

Kommunikasjon er en avgjørende faktor i kundeservicehåndtering. Kundeservice er en prosess hvor informasjonsflyten er av
avgjørende betydning, da kun kundeserviceansatte kan gi tilbakemelding som gjør det mulig å ta riktige beslutninger om utviklings- og reparasjonsforanstaltninger.

Vi tilbyr våre kunder å skape et sammenhengende kommunikasjonssystem om kundeservice. Det er basert på
informasjonsflyt om resultatene av mystery shopping research. Mens det gjennomføres, skal hver person som deltar i forskningsprosessen på kundens side ha et definert utvalg av informasjon tilgjengelig for dem, liste over ansvar og klare system som overvåker gjennomføringen av dem. Ved å bruke en spesialisert applikasjon i Dive OnLine-systemet, oppretter vi systemer som forenkler oppgaver knyttet til mystery shopping-prosjekter, gjør informasjonsflyten i et selskap stabilt og gir hver medarbeider den informasjonen han / hun trenger for å jobbe effektivt.

Gjennomføre standarer for kundeservice

Standarder for kundeservice er grunnlaget for daglig arbeid i butikkene. Derfor er det av svært viktig at de blir
gjennomført på en måte som er askeptert av de ansattet. Denne prosessen kan startes fra bunnen av tidlig for å skape standarder eller senere – dette er riktige læringsmetoder som vil hjelpe vanlige medarbeidere til den nye arbeidsformen. En bra gjennomført prosess med implementering gjør at ansatte ser hvordan de nye standardene forenkler deres daglige arbeid.

Våre spesialister kan gjennomføre denne prosessen i din bedrift eller gi deg råd om hvordan du gjør det selv.

Insentivordninger for ansatte

Ingen innsats av ledende ansatte vil vesentlig påvirke forbedringen av kundeservicekvaliteten dersom ansatte ikke er riktig
motivert til å jobbe. Kundeservice er først og fremst en kommunikasjonsprosess – i løpet av denne kommunikasjonen overfører medarbeiderne til kundene sin holdning til det selskapet de jobber for. Derfor er det så viktig at de trives godt på arbeidsplassen. Medarbeidernes tilfredshet reduserer også problemet med personalrotasjon.
Dive Polska hjelper til med å skape programmer som gjør det mulig å motivere ansatte effektivt og binde dem til selskapet.

Insentivordninger
Å skape insentivordringer er en vanskelig oppgave, men også svært viktig for at et selskap skal fungere som det skal.
Vi hjelper våre kunder med å utføre denne oppgaven, både med vår kunnskap som er nødvendig for å bygge slike programmer og med infrastruktur som muliggjør en effektiv systemfunksjon.
Insentivordningene kan være knyttet til salgsresultater, mystery shopping forskningsresultater og mange andre
indekser om en bestemt virksomhets spesifikke aktivitet – vi skal gi dere råd om hvordan dere skal konstruere slike ordninger slik at de belønner deres ansattes virkelige innsats og får dem til å føle at deres vurdering er rettferdig.

Sertifiseringsprogrammer
En god og relativt billig metode for å motivere ansatte er å gi dem sertifikater som en anerkjennelse av deres prestasjoner. Vi
vil gjerne komme med forslag til hvilke prestasjoner som skal belønnes med sertifikater, samt å forberede og distribuere dem.

insentive «leker»
Vi tilbyr spesielle insentivleker som oppfordrer ansatte til å utføre sine oppgaver bedre og styrke teamintegrasjon. Det
grunnleggende insentivspillet er såkalt insentiv shopping revisjon – besøk av mystery shoppere knyttet til å gi en ansatt en liten gave hvis han / hun oppfyller spesifikke krav. Basert på slike «leker»l kan vi konstruere flere utvidede programmer, f.eks. Ved å dele ansatte i to lag og organisere utvidet konkurranse mellom butikkene.
Å drive med slike leker, bidrar til å forbedre kvaliteten på ulike elementer innenfor kundeservice; Det er dere som bestemmer hvilke kriterier de ansatte må møte for å få en belønning. Våre konsulenter vil gjerne presentere detaljene for å organisere slike leker og konkurranser.