Forskning utføres alltid ved hjelp av mystery shopping metode. Våre pre-trente mystery shoppere overvåker
organisasjonens serviceaspekter objektivt og selvstendig ved hjelp av en gitt situasjon.

Vi bruker et universelt standardisert spørreskjema, der spørsmålene i tillegg til evalueringsmerker har utvidede beskrivende
deler, så du kan se ikke bare evalueringsmerker, men også fakta bak det.

For hver undersøkelse tas ca 10 av de ledende selskapene fra sektor per land, og hver av selskapene vurderes 10 ganger.

Alle resultatene samles inn i websystem Dive Online, hvor klienten får sikker tilgang.

Resultatene er samlet inn i Dive Online og ved å bruke sikker tilgang kan dere se:

  • samlede resultater
  • Resultater av hvert besøk og aspekt
  • kommentarer fra shoppere

I tillegg til å få tilgang, vil prosjektlederen analysere alle resultater og utarbeide en PowerPoint-presentasjon.
Presentasjonen vil gi dere kort og klar oversikt over markedets kundeservicenivå, benchmarking med andre baltiske land og organisasjonens benchmark med de samlede sektorens gjennomsnittlige resultater.