Vi samarbeider med lokale forretningsmagasiner. Etter hver undersøkelse publiseres det pressemelding eller en artikkel der annen interessant fakta og info presenteres, samt de tre selskapene med beste resultater.

Dere kan også enkelt presentere og publisere deres egne resultater