Hva som er av fundamental betydning for alle aktiviteter knyttet til ledelse er kommunikasjon i et selskap. Denne regelen er særlig viktig i kundeserviceledelse, prosesser som er veldig flytende og vanskelig å måle.

Det er av sentral betydning for kundeserviceutviklingen at det mulighet for ansatte å kommunisere sine problemer og behov – her, mer enn noe annet sted, påvirker de ansattes motivasjon kvaliteten på deres arbeidet. Resultatene av medarbeidernes tilfredshetundersøkelser bidrar til å definere disse faktorene som reduserer deres motivasjon for å arbeide i størst grad.

Mesteparten av informasjonen i et selskap går fra toppen av strukturen til bunnen – til servicepersonell. De ansattes tilfredshet forskning gjør det mulig å endre den typiske retning av informasjonsflyt og å se på kjente fakta fra et nytt perspektiv. Forskningen viser også hvor denne «kommunikasjonskjeden» blir brutt.

Datainnsamlingen utføres ved hjelp av en spesiell internettapplikasjon i Dive OnLine-systemet. Fordi det er en relativt billig og rask måte å samle viktig informasjon på. Systemet garanterer fullstendig anonymitet til de ansatte og gir riktig informasjon til de rette personer i selskapets struktur.