Kundenetilfredshetundersøkelser er et viktig supplement til mystery shopping undersøkelser – det gjør det mulig å bestemme den subjektive vurderingen av kundeservicen (samt andre aspekter av et selskap aktivitet). På grunn av underskelser du vet hvilke standarder for kundeservice de ansatte har og hva kundene forventer fra kundeservice. Å sammenlikne resultatene av de to formene for undersøkelser gjør det mulig å ta riktige beslutninger knyttet til kundeserviceledelse.

Å analysere kundenes mening er nyttig for å lage og verifisere kundeservicestandarder, ta beslutninger som styrker kundenes lojalitet og avdekke andre utfordringer. Undersøkelsen kan også få deg til å kjenne profilen til selskapets gjennomsnittlige klient, som gjør det mulig, i sin tur til å rette ulike markedsaktiviteter mer presist.

Vi utfører kundenetilfredsheundersøkelser ved hjelp av kvantitativ (både tradisjonelle ansikt-til-ansikt spørreundersøkelser og via Internett) og kvalitative metoder. Akkurat som mystery shopping undersøkelser er «laget for å måle» – vil vi gjerne gi deg råd om hva slags undersøkelse vil være den mest fordelaktige for deg.