Vi måler din aktivitet

Den første fasen av effektiv ledelsesprosess er å samle inn rådata, dvs informajon som vil gjøre det mulig å lage beskrivelse av dagens situasjon for selskapet og følger utviklingen i tidslinje. Den vil også bidra til å planlegge serviceledelse og forbedringsprosesser. Vi vil gjerne designe undersøkelsen for å få den informasjonen som er viktig sett fra bedriftens side

Her er våre mest brukte evalueringsmetoder:

Mystery Shopping

Mystery shopping undersøkelser er dem enkleste, men også et fullstenig objektivt verktøy for å måle kvaiteten på kundeservice

Les mer

Customers’ satisfaction research

Kundenetilfredshetundersøkelser er et viktig supplement til mystery shopping undersøkelser – det gjør det mulig å bestemme den subjektive vurderingen av kundeservicen (samt andre aspekter av et selskap aktivitet)

Les mer

Employees’ satisfaction research

Hva som er av fundamental betydning for alle aktiviteter knyttet til ledelse er kommunikasjon i et selskap.

Les mer

Feedback collection & management

En «saying» sier at en misfornøyd kunde vil fortelle om sin erfaring ti andre kunder.

Les mer