Hva er vi her for?

Oppsummert. Vi hjelper deg til..

For å legge til rette for administrasjon:

 • Vi utvikler din kundeservice gjennom prosesser som kan måles ved hjelp av ulike evalueringsparametere som kan sammenlignes;
 • Avdekke forskjeller mellom oppsatte mål og virkelighet;
 • Finne retningen og endring i servicekvaliteten, dvs hvorvidt konsistensen er garantert eller ikke;
 • Vise hvorvidt «standaren» er opreativ (eller trenger justeringer eller forbering);
 • Identifisere små problemer før de blir store
 • Hjelp til å vurdere din konkurrasesituasjon (benchmark)

Heve kvaliteten på kunderservice:

 • Tillat å forbedre motivasjonsprogram
  Our Services
 • Hjelp til å identifisere opplæringsbehov
 • Hjelp til å velge nødvendig opplæring (i henhold til personalkunnskapskart utarbeidet etter tester)
 • Hjelp til å bestemme effekten av trening eller andre forbedringstiltak (deres nytte)
 • Hjelp til å måle effekten av anvendt instrumenter for endringer
 • Gi informasjon til regelmessige personalmøter (daglig, ukentlig etc.)

For å tjene mer:

Forbedret finansiell og ikke-finansiell resultater, dvs økt kunde- og ansatttilfredshet samt lønnsomhet og/eller omsetning fører til:

 • Økt inntekt (flere kunder, flere kjøpende kunder, høyere priser på grunn av mange lojale kunder, gratis reklame via «word of mouth»
 • Reduserte kostnader ved færre interne feil