Vi skaber viden

De informationer, der indsamles i en undersøgelse, skal analyseres og omdannes til viden, før de kan bruges som en nyttigt værktøj for din virksomhed. Vi tilbyder en række løsninger, der sikrer, at informationerne bliver udnyttet bedst muligt.

Udvidet undersøgelsesrapportering

Du får adgang til alle resultaterne af din undersøgelse og de bagvedliggende analyser direkte via Dive Online. Men det er værd at undersøge resultaterne endnu nærmere, inden du tager beslutninger og laver ændringer.
I de udvidede rapporter analyserer vi resultaterne i dybden, viser sammenhænge mellem forskellige indekser, foreslår mulige fortolkninger og præsenterer udvalgte forbedringsforslag.
Resultaterne præsenteres på en letforståelig måde for udvalgte medarbejdere.

Konsulentydelser og seminarer

I kundeserviceledelse er det vigtigt, at teoretisk viden bliver omsat til den konkrete situation i virksomheden.

Vores konsulenter har viden, der i samspil med jeres erfaringer kan danne grundlag for at træffe de rigtige beslutninger.

Vi holder også seminarer, hvor et større forum diskuterer jeres ledelse og arbejdsgange. Det gør flere medarbejdere i stand til at handle på egen hånd i fremtiden.

Her er nogle af de områder, hvor du kan anvende vores konsulentydelser:

  • Standarder for kundeservice: Kundeservice holder sjældent et jævnt, højt niveau uden at der sker fejl. Derfor samarbejder vi løbende med dig om standarderne for jeres kundeservice. Vi kombinerer den viden, jeres undersøgelser bringer frem, med viden fra jeres konkurrenter og de nyeste tendenser.
  • Undersøgelsesprogrammer: Enkeltstående undersøgelser er ikke et stærkt grundlag til ledelsesbeslutninger. Vores erfaring gør os i stand til at tilbyde din virksomhed et skræddersyset undersøgelsesprogram, hvor forskellige undersøgelser spiller sammen for at dække de behov, du har.
  • Formidling af resultater: Undersøgelsens resultater skal spredes rundt i virksomheden. Vi rådgiver dig, så du får formidlet de rigtige informationer til de rigtige personer i din virksomhed.
  • Kundeserviceledelse: Vi hjælper dig med at bruge undersøgelsens resultater effektivt, så hvert undersøgelsesområde bliver brugt til at forbedre kvaliteten af kundeservicen.

 

Uddannelse

Vi har faste samarbejdsparnere, der udbyder uddannelse til jeres medarbejdere. Der er både kurser for kundeservicemedarbejderne, hvor fokus er på standarderne for kundeservice og hvordan vi forbedrer dem, og kurser for ledere, hvor fokus er på anvendelse af resultaterne og kommunikation med medarbejderne.

Vi udbyder kurser, hvor medarbejderne bliver introduceret for undersøgelserne. Kurserne giver medarbejderne et indblik i deres egen rolle i undersøgelsesprocessen og gør dem i stand til at bruge undersøgelsesresultaterne i deres arbejde.

Vi har også kurser, der gør det tydeligt for medarbejderne, at undersøgelserne ikke er til for at sætte fokus på deres fejl, men i stedet et fælles projekt, der skal udvikle virksomheden.

ActivTraining™

Gennem Dive Online kan du gøre medarbejdernes uddannelse til den del af hverdagen.

Ulempen ved traditionelle kurser er, at medarbejderne hurtigt glemmer, hvad de har lært. ActivTraining™ gør op med den uheldige tendens, ved at gentage den nye viden med jævne mellemrum ved hjælp af automatiske tests. Systemet kombinerer læringen med et tjek af medarbejderens viden og giver aktiv feedback. Metoden er billig, effektiv og nem at implementere, uanset hvor stor din virksomhed er.

Vi skaber nye standarder for kundeservice

Jeres standarder for kundeservice er grundlaget for medarbejdernes kontakt med kunderne. Derfor er det vigtigt, at standarderne er skabt på et kvalificeret grundlag og præget af virksomhedens vision. Samtidig skal medarbejderes holdning være repræsenteret, fordi det er næsten umuligt at få dem til at arbejde på en måde, de ikke selv går ind for.

Vi holder møder med servicemedarbejderne og overbeviser dem om, at der er brug for at lave undersøgelser og finde nye løsninger.

Når vi skaber eller gennemgår standarderne for kundeservice, tænker vi jeres undersøgelsesresultater med: mystery shopping giver et unikt indblik, som er uundværligt, når man skal vurdere, om standarderne er, som de skal være. Vi ser også på resultaterne af en kundetilfredshedsundersøgelse. Vi kan også gennemføre undersøgelser, der er designet til at levere et godt informationsgrundlag til at lave nye standarder for kundeservice.

Det er vigtigt, at medarbejderne har konstant adgang til servicestandarderne, så de kan lære dem og bruge dem i arbejdet. Derfor tilbyder vi en grafisk præsentation af jeres standarder, der formidler den nødvendige viden på en visuel og lettilgængelig måde.