Kundetilfredshedsundersøgelser er en vigtig del af grundlaget for mystery shopping, fordi de viser kundernes subjektive vurdering.
Undersøgelsen viser hvilket niveau af kundeservice, dine kunder forventer, og hvilket niveau, virksomheden lige nu leverer. Ved at sammenholde de to, kan du træffe beslutninger om hvor jeres kundeservice skal bevæge sig hen fremover.

Kundernes holdninger kan bruges til at udforme og tjekke standarderne for kundeservice. De gør det også muligt for dig at lære din typiske kunde at kende, så du kan arbejde på at få flere og mere loyale kunder.

Vi laver kundetilfredshedsundersøgelser ved hjælp af både kvantitative og kvalitative metoder. Vi sammensætter de metoder og undersøgelser, som passer til din virksomheds behov.